Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 20.3.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

30 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

31 § Pöytäkirjan tarkastajat

32 § Käsittelyjärjestys

33 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

34 § Talouden seuranta 2019, sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

35 § Ikäihmisten palvelujen ympärivuorokautisen hoivan tilojen käyttö avoimeen toimintaan
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

36 § Asukkailta perittävät vuokrat Voutilakeskuksessa
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

37 § Perintö- ja testamenttivarojen käyttö vuonna 2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

38 § Hämeenlinnan kaupungin täydentävän toimeentulotuen ohjeet ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisperusteet
Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja teki muutetun ehdotuksen: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Hämeenlinnan kaupungin täydentävän toimeentulotuen ohjeet ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisperusteet liitteen mukaisesti.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

39 § Selvitys eduskunnan oikeusasiamiehen selvityspyyntöön EOAK/3681/2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

40 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatettavat kirjeet ja päätökset

41 § Viranhaltijapäätökset