Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 20.4.2022

Esityslistat ja pöytäkirjat

30 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

31 § Pöytäkirjan tarkastaminen

32 § Käsittelyjärjestys

33 § Talouden seuranta 2022, sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

34 § Päätösoikeuden delegointi lastensuojelun jälkihuollossa

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

35 § Lastensuojelun luonapitokorvausten korottaminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

36 § Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden kilpailuttaminen yhteishankintana ja hankinnan periaatteet

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

37 § Kiinteistö Oy Sotkankodin asukasvuokrien korotus 1.7.2022 alkaen ja vuoden 2021 vuokratasaus A-Klinikkasäätiölle

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

38 § Esteettömyysohjelma 2021-2025

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

39 §  Viranhaltijapäätökset

40 §  Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatettavat kirjeet, lausunnot ja päätökset