Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 20.5.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

46 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

47 § Pöytäkirjan tarkastaminen

48 § Käsittelyjärjestys

49 § Talouden seuranta 2020, sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

50 § Talouden tasapainottaminen ja skenaariotyön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

51 § Kuntien ja kuntayhtymien sitoutuminen sote-uudistuksen valmistelua tukeviin valtionavustushakuihin: Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelma ja Sote-rakenneuudistuksen valmistelua tukeva vapaaehtoinen alueellinen yhteistyö

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

52 § Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotto

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

53 § Perheiden ja jälkihuollon palveluiden kilpailuttaminen ja hankinnan periaatteet

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

54 § Lammin hyvinvointikeskuksen tilojen vuokraaminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

55 § Perintö- ja testamenttivarojen käyttö ikäihmisten palveluissa

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

56 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset syksyllä 2020

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

57 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatettavat kirjeet, lausunnot ja päätökset

58 § Viranhaltijapäätökset