Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 21.4.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

27 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

28 § Pöytäkirjan tarkastajat

29 § Käsittelyjärjestys

30 § Talouden seuranta 2021, sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

31 § Matinkulmakotien A ja B-talojen vuokrien korotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

32 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatettavat kirjeet, lausunnot ja päätökset
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

33 § Viranhaltijapäätökset
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

34 § Talouden tasapainottaminen / tasapainottamisohjelman seuranta ja määräaikojen siirtäminen
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

35 § Oikeusturvakeinot
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.