Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 21.8.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

75 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

76 § Pöytäkirjan tarkastajat

77 § Käsittelyjärjestys

78 § Talouden seuranta 2019, sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

79 § Hämeenlinnan terveyspalveluiden, Janakkalan ja Riihimäen seudun terveyskeskusten yhteinen palvelusetelin käyttöönotto lääkinnällisessä kuntoutuksessa
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

80 § Kuntouttavan työtoiminnan palvelusetelin käyttöönotto
Sosiaali- ja terveysjohtajan muutettu ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

  1. ottaa palvelusetelin käyttöön 1.1.2020 alkaen kuntouttavassa työtoiminnassa ja
  2. hyväksyä kuntouttavaa työtoimintaa koskevan sääntökirjan ja
  3. edellyttää, että hankintayksikkö ryhtyy valmistelemaan palvelusetelin käyttöönottoa ja
  4. antaa oikeuden tehdä sääntökirjaan vähäisiä muutoksia.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi muutetun ehdotuksen.

81 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatettavat kirjeet ja päätökset

82 § Viranhaltijapäätökset