Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 22.1.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

1 §  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2 §  Pöytäkirjan tarkastajat

3 §  Käsittelyjärjestys

4 §  Sosiaali- ja terveyslautakunta/ konsernipalvelut talousarviomuutos vuodelle 2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

5 §  Sosiaali- ja terveyslautakunnan hankintasuunnitelma 2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

6 §  Rikosuhritoiminnan tukeminen vuonna 2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Merkitään, että korjataan päätösehdotuksessa ollut tekninen virhe: myönnettävän avustuksen suuruus on 15 500 euroa.

7 §  Samaria rf Hämeenlinnan päihdehuollon tukipalvelujen avustus vuodelle 2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

8 §  Hämeen Setlementti ry:n avustus ja yhteistoimintasopimus kohtaamispaikka- ja suomen kielen kerhotoiminnasta vuodelle 2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Merkittiin, että sosiaali- ja terveysjohtaja Jukka Lindberg poistui asian käsittelyn ajaksi (esteellisyys: Hämeen Setlementti ry:n hallituksen jäsen). .

9 §  Lastenhoitopalvelujen järjestäminen Luetaan yhdessä – naisten suomen kielen opetuksen ajaksi Hämeen Setlementti ry:n kanssa vuonna 2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Merkittiin, että sosiaali- ja terveysjohtaja Jukka Lindberg poistui asian käsittelyn ajaksi (esteellisyys: Hämeen Setlementti ry:n hallituksen jäsen).

10 § Ostopalveluennakon maksaminen Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsille koskien vammaisten päivätoimintoja ja vammaisten sekä mielenterveyskuntoutujien työtoimintoja
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Merkittiin teknisenä korjauksena, että sopimus valmistellaan maaliskuun lautakunnan kokoukseen.

11 § Valtuustoaloite: Toimenpideohjelma lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi, sote
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

12 § Hämeenlinnan kaupungin täydentävän toimeentulotuen ohjeet ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisperusteet
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

13 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatettavat kirjeet, lausunnot ja päätökset

14 § Viranhaltijapäätökset

15 § Talouden tasapainottamisen onnistumisen varmistaminen 2020
Sosiaali- ja terveysjohtajan muutettu ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

  1. edellyttää toimialalta ja tulosalueilta ennakoivampaa talouden seurantaa, ennustamista ja tasapainottamista,
  2. hyväksyä pykälässä esitetyt toimenpiteet toimialan talouden tasapainottamiseksi sekä tuottavuusohjelman toimeenpanemiseksi vuodelle 2020 ja
  3. lähettää pykälän tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kiinnittää kaupunginhallituksen huomion siihen, että tavoitteellisten ja tehokkaiden talouden tasapainotustoimien onnistuminen edellyttää määrätietoista omistajaohjausta myös kuntayhtymissä

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi muutetun ehdotuksen.