Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 22.5.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

42 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

43 § Pöytäkirjan tarkastajat

44 § Käsittelyjärjestys

45 § Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019-2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

46 § Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2019-2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

47 § Hämeenlinnan kaupungin hyvinvointiraportti 2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

48 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoonpano 1.1.2019-31.5.2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

49 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaoston valinta 1.1.2019-31.5.2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen ja valitsi yksilöjaoston jäseneksi Outi Bottaksen ja hänen varajäsenekseen Rebekka Paakkolan. Yksilöjaoston varapuheenjohtajaksi valittiin Outi Bottas.

50 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset syksyllä 2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

51 § Talouden seuranta 2019, sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysjohtajan muutettu ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

  1. merkitä tiedoksi tammi-huhtikuun 2019 talousennusteen ja
  2. lähettää talousennusteen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja
  3. velvoittaa toimialan ja tulosalueet ryhtymään kaikkiin toimenpiteisiin, jotta talouden ylitys voidaan välttää.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveysjohtajan muutetun ehdotuksen.

52 § Assi-sairaalan aiesopimus
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Kirsti Suoranta, Mauri Ojamäki, Kaija-Leena Savijoki ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

53 § Valinnanvapauskokeilun päättyminen Hämeenlinnassa
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

54 § Selvitys Aluehallintovirastolle koskien valvonta-asiaa Keinusaaren
hyvinvointikeskuksen toiminnasta ja asukkaiden hoidosta

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

55 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatettavat kirjeet ja päätökset

56 § Viranhaltijapäätökset