Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 23.10.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

96 §  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

97 §  Pöytäkirjan tarkastajat

98 §  Käsittelyjärjestys

99 §  Talouden seuranta 2019, sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

100 §  Talousarviomuutokset vuodelle 2019, sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

101 §  Lasten ja vanhemman välisten tapaamisten kilpailuttaminen ja hankinnan periaatteet
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

102 §  Ikäihmisten palvelurakenteen muutosprosessin käynnistäminen Lammilla
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

103 §  Tiedolla johtaminen; Sosiaali- ja terveyslautakuntaan raportoitavat mittarit ja indikaattorit
Sosiaali- ja terveysjohtajan muutettu ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy ehdotuksen lähtökohdaksi lautakuntaan raportoitavista mittareista ja indikaattoreista.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi muutetun ehdotuksen.

104 §  Tiedolla johtaminen; Sosiaali- ja terveyslautakuntaan raportoitavat Omaolopalvelun   tavoitteiden mittarit ja indikaattorit
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

105 § Sosiaalisen kuntoutuksen palvelusetelin käyttöönotto
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

106 § Hankintaoikaisuvaatimus koskien hankintapäätöstä vierekkäin istuttavasta tandempyörästä (ikäihmisten palvelut)
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

107 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset keväällä 2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

108 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatettavat kirjeet ja päätökset

109 § Viranhaltijapäätökset

110 § Poliittinen edustus Sitran Demokratiakokeilu -hankkeeseen
Sosiaali- ja terveysjohtajan muutettu päätösehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita lautakunnan kaupunginhallituksen edustajan Antti Leinikan sekä nuorisovaltuuston edustajan Jussi Silvennoisen Demokratiakokeilu –hankeen yhdyshenkilöksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi muutetun ehdotuksen.