Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 23.9.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

83 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen


84 § Pöytäkirjan tarkastaminen


85 § Käsittelyjärjestys


86 § Talouden seuranta 2020, sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen


87 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen


88 § Hämeenlinnan kaupungin ja Vaalijalan kuntayhtymän välinen puitesopimus
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen


89 § Sosiaalinen raportointi
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen


90 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatettavat kirjeet, lausunnot ja päätökset


91 § Viranhaltijapäätökset


92 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginjohtajan lausuntopyyntöön hävikkiruoka-asiassa
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen