Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 25.8.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

59 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

60 § Pöytäkirjan tarkastaminen

61 § Käsittelyjärjestys

62 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoonpano vuosina 2021-2025
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

63 § Lautakunnan kokouskutsun ja esityslistan lähettäminen 
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

64 § Esittely sosiaali- ja terveyslautakunnassa
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

65 § Kaupunginhallituksen edustaja sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksissa
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

66 § Läsnäolo sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksissa
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

67 § Varajäsenen kutsuminen lautakunnan kokoukseen
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

68 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävät ja ratkaisuvalta
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

69 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaoston jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta 31.5.2025 päättyväksi toimikaudeksi
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja valitsi:

Pj. Alpo Hirvioja (Pirkko Juurus)
Vpj. Laura Heikinheimo (Pirkko Mattila)
Tuomas Koskinen (Jari Heinonen)
Pentti Nyholm (Sirpa Laakso)
Outi Bottas (Satu Heinonen)

70 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset syksyllä 2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

71 § Talouden seuranta 2021, sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

72 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajan nimeäminen vanhusneuvostoon kaudelle 1.8.2021-31.5.2025
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja valitsi edustajaksi Sirpa Laakson, sekä totesi lautakunnan puheenjohtajan asemassa edustajaksi Karoliina Frankin.

73 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajan nimeäminen vammaisneuvostoon kaudelle 2021-2024
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja valitsi edustajaksi Outi Bottaksen.

74 § Valtuustoaloite matalan kynnyksen mielenterveysavun lisäämiseksi Hämeenlinnassa
Sosiaali- ja terveysjohtajan muutettu ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää:
1. velvoittaa toimialaa jatkamaan mielenterveyspalveluiden kehittämistyötä sekä lisäämään mahdollisuuksien mukaan nykyisten resurssien puitteissa matalan kynnyksen ajanvarauksettomia palveluita, sekä
2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että
valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

75 § Valtuustoaloite: Psykiatrisia sairaanhoitajia kouluihin hyvinvointia edistämään
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

76 § Viranhaltijapäätökset
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

77§ Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatettavat kirjeet, lausunnot ja päätökset
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

*korjattu 27.8.2021 pykälän 72 päätökseen lisäys: sekä totesi lautakunnan puheenjohtajan asemassa edustajaksi Karoliina Frankin.