Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 25.9.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

83 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

84 § Pöytäkirjan tarkastajat

85 § Käsittelyjärjestys

86 § Hämeenlinnan nuorisovaltuuston edustajat sosiaali- ja terveyslautakuntaan 1.9.2019 – 31.8.2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

87 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

88 § Talouden seuranta 2019, sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

89 § Toiminnan ja talouden puolivuotisraportti 2019, sosiaali- ja terveys
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

90 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan vastineet vuoden 2018 arviointikertomukseen
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

91 § Hankehakemus ja ilmoittautuminen valtiovarainministeriön kuntien digitalisaation edistämiseen lasten-, nuorten ja perheiden palveluissa
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

92 § Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän palvelutehtäväluokituksen uudistaminen ja Kanta-palveluiden käyttöönotto
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

93 § Vanhusneuvoston toimintakertomus 1.6.2018 – 31.5.2019, sote
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

94 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatettavat kirjeet ja päätökset

95 § Viranhaltijapäätökset