Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 7.12.2022

Esityslistat ja pöytäkirjat

89 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

90 § Pöytäkirjan tarkastajat

91 § Käsittelyjärjestys

92 § Talouden seuranta 2022, sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

93 § Terve Pehtoori Oy:n hankintaoikaisuvaatimus koskien mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden maakunnallista hankintaa, osakokonaisuudet 2 ja 3, tekninen korjaus

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

94 § Viranhaltijapäätökset

95 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatettavat kirjeet, lausunnot ja päätökset