Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 9.11.2022

Esityslistat ja pöytäkirjat

76 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

77 § Pöytäkirjan tarkastajat

78 § Käsittelyjärjestys

79 § Hyvinvointisuunnitelma 2022-2026

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

80 § Talouden seuranta 2022, sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

81 § Terve Pehtoori Oy:n hankintaoikaisuvaatimus koskien mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden maakunnallista hankintaa, osakokonaisuudet 2 ja 3

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

82 § Matinkulmakotien vuokrien korotus vuonna 2023

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

83 § Päihdehuollon tukipalvelujen avustus vuodelle 2023, Samaria rf

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

84 § Walonkulman klubitalon avustus vuodelle 2023, Sopimusvuori ry

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

85 § Rikosuhripäivystyksen avustus vuodelle 2023

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

86 § Vammaisneuvoston toimintakertomus ajalta 1.6.2021 – 31.5.2022

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

87§  Viranhaltijapäätökset

88 §  Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatettavat kirjeet, lausunnot ja päätökset