Tarkastuslautakunnan päätökset 12.12.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

89 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
90 § Pöytäkirjan tarkastajat
91 § Käsittelyjärjestys

92 § Maankäytön suunnittelu, tontti- ja mittauspalvelut
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

93 § Tilapalvelut
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

94 § Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 toimintakertomuksen valmistelu
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen ja oheismateriaalina olevan arvioinnin.

95 § Talouden seuranta tammi-marraskuu 2019
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 käyttösuunnitelma
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

97 § Pöytäkirjaseuranta ja muut asiat
Havainnot edellisestä kokouksesta, kaupunkirakennelautakunnalle osoitettu muistutus ja saapunut tarkastuspyyntö merkittiin tiedoksi.
Tarkastuslautakunta päätti lähettää oheismateriaalina saapuneen tarkastuspyynnön kaupunginhallitukselle tiedoksi.