Tarkastuslautakunnan päätökset 14.3.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

13 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
14 § Pöytäkirjan tarkastajat
15 § Käsittelyjärjestys

16 § Hämeenlinnan kaupungin toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2018
Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

17 § Omistajaohjaus ja konsernivalvonta
Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

18 § Talouden seuranta tammi-helmikuu 2019
Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

19 § Vuoden 2018 arviointikertomus
Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

20 § Pöytäkirjaseuranta ja muut asiat
Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.