Tarkastuslautakunnan päätökset 16.12.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

100 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
101 § Pöytäkirjan tarkastajat
102 § Käsittelyjärjestys

103 § Oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut 2021
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

104 § Infra 2021
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

105 § Vuoden 2020 Arviointikertomus
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

106 § Sopimusvalvonnan käytäntöihin liittyvä selvitys
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

107 § Pöytäkirjaseuranta ja muut asiat
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.