Tarkastuslautakunnan päätökset 16.2.2023

Esityslistat ja pöytäkirjat

8 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
9 § Pöytäkirjan tarkastajat
10 § Käsittelyjärjestys

11 § Strategisten tavoitteiden toteutuminen 2022
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.
12 § Tarkastuslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2022
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.
13 § Pöytäkirjaseuranta ja muut asiat
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.