Tarkastuslautakunnan päätökset 17.11.2022

Esityslistat ja pöytäkirjat

81 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
82 § Pöytäkirjan tarkastajat
83 § Käsittelyjärjestys

84 § Hyvinvointialueelle siirtyminen ja Hämeenlinna 2023 -tilanne
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

85 § Perhe- ja sosiaalipalvelut 2022
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

86 § Ikäihmisten palvelut
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

87 § Vuoden 2021 Arviointikertomus
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

88 § Pöytäkirjaseuranta ja muut asiat
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.