Tarkastuslautakunnan päätökset 18.11.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

89 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
90 § Pöytäkirjan tarkastajat
91 § Käsittelyjärjestys

92 § Kaupunginjohto
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

93 § Terveyspalvelut
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

94 § Lastensuojelu
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

95 § Ennaltaehkäisevät
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

96 § Yhteistoimintamenettely tarkastustoimeen liittyen
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

97 § Tarkastuslautakunnan tehtävät hallintosäännössä
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

98 § Vuoden 2020 Arviointikertomus
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen ja jatkaa käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

99 § Pöytäkirjaseuranta ja muut asiat
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.