Tarkastuslautakunnan päätökset 20.8.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

53 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
54 § Pöytäkirjan tarkastajat
55 § Käsittelyjärjestys

56 § Maahanmuuttajien kotouttaminen
Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
57 § Suun terveydenhuolto
Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
58 § Tarkastuslautakunnan toiminnalliset tavoitteet ja talousarvio vuodelle 2021
Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
59 § Sidonnaisuusrekisteri 2020
Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
60 § Pöytäkirjaseuranta ja muut asiat
Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.