Tarkastuslautakunnan päätökset 21.11.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

81 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
82 § Pöytäkirjan tarkastajat
83 § Käsittelyjärjestys

84 § Ikäihmisten palvelut ja vanhusneuvosto
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.
85 § Tarkastuslautakunnan työohjelma, kevät 2020
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.
86 § Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 toimintakertomuksen valmistelu
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.
87 § Talouden seuranta tammi-lokakuu 2019
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.
88 § Pöytäkirjaseuranta ja muut asiat
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.