Tarkastuslautakunnan päätökset 21.4.2022

Esityslistat ja pöytäkirjat

25 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
26 § Pöytäkirjan tarkastajat
27 § Käsittelyjärjestys

28 § Talouspalvelut ja tilinpäätös 2021
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

29 § Sosiaaliasiamiehen selvitys 2021
Tarkastuslautakunta päätti merkitä asian tiedoksi ja pyytää vastineen sosiaaliasiamiehen esiin nostamien havaintojen osalta vastuullisilta viranhaltijoilta.

30 § Omistajaohjaus ja konsernivalvonta 2021
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

31 § Tarkastuslautakunnalle saapunut avoin kirje
Tarkastuslautakunta päätti merkitä asian tiedoksi ja todeta, että kaupunkirakennelautakunta jatkaa asian käsittelyä. Lisäksi tarkastuslautakunta totesi, että mikäli kuntalainen on tyytymätön tai huolissaan rakennusvalvonnan lain- ja asianmukaisuudesta, hän voi tehdä kantelun viranomaistoimintaa valvovalle taholle, esimerkiksi aluehallintovirastoon tehtävänä kuntakanteluna.

32 § Option käyttö Hämeenlinnan kaupungin tilintarkastuspalvelujen hankinnassa
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

33 § Vuoden 2021 Arviointikertomus
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

34 § Pöytäkirjaseuranta ja muut asiat
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.