Tarkastuslautakunnan päätökset 22.8.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

55 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
56 § Pöytäkirjan tarkastajat
57 § Käsittelyjärjestys
58 § Digitalisaatio
Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
59 § Yleinen kulttuuritoimi
Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
60 § Tarkastuslautakunnan kokouspäivät ja työohjelma, syksy 2019
Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
61 § Tarkastuslautakunnan toiminnalliset tavoitteet ja talousarvio vuodelle 2020
Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
62 § Pöytäkirjaseuranta ja muut asiat
Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.