Tarkastuslautakunnan päätökset 22.9.2022

Esityslistat ja pöytäkirjat

65 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
66 § Pöytäkirjan tarkastajat
67 § Käsittelyjärjestys

68 § Perusopetus ja toisen asteen koulutuksen ohjaus
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

69 § Lastenkulttuuripalvelut 2022
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

70 § Sidonnaisuusrekisteri 2022
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

71 § Tarkastuslautakunnan kokouspäivät ja työohjelma, kevät 2023
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

72 § Pöytäkirjaseuranta ja muut asiat
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.