Tarkastuslautakunnan päätökset 23.4.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

25 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
26 § Pöytäkirjan tarkastajat
27 § Käsittelyjärjestys


28 § Hämeenlinnan kaupungin toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2019
Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
29 § Henkilöstö- ja hallintopalvelut
Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
30 § Vuoden 2019 Arviointikertomus
Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
31 § Pöytäkirjaseuranta ja muut asiat
Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.