Tarkastuslautakunnan päätökset 24.9.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

61 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
62 § Pöytäkirjan tarkastajat
63 § Käsittelyjärjestys

64 § Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2020
Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

65 § Ikäihmisten palvelut, yleiskatsaus
Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

66 § Varhaiskasvatus, yleiskatsaus
Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

67 § Pöytäkirjaseuranta ja muut asiat
Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.