Tarkastuslautakunnan päätökset 26.1.2023

Esityslistat ja pöytäkirjat

1 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2 § Pöytäkirjan tarkastajat
3 § Käsittelyjärjestys

4 § Tilintarkastajan väliraportti tilikauden 2022 tarkastuksista
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

5 § Maankäytön suunnittelu 2022
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

6 § Viranomaispalvelut 2022
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

7 § Pöytäkirjaseuranta ja muut asiat
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.