Tarkastuslautakunnan päätökset 26.8.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

53 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
54 § Pöytäkirjan tarkastajat
55 § Käsittelyjärjestys

56 § Vastuunalaisen tilintarkastajan esittäytyminen, tilintarkastajan tehtävät ja julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.  

57 § Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2021
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.  

58 § Tarkastuslautakunnan kokoonpano
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.  

59 § Tarkastuslautakunnan kokouskutsun ja esityslistan lähettäminen
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.  

60 § Läsnäolo ja esittely lautakunnan kokouksissa
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.  

61 § Varajäsenen kutsuminen lautakunnan kokoukseen
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.  

62 § Esteellisyys
Tarkastuslautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

63 § Tarkastuslautakunnan kokoukset, syksy 2021
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.  

64 § Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.  

65 § Arviointisuunnitelma 2021 – 2024
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen ja päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

66 § Pöytäkirjaseuranta
Tarkastuslautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.  

67 § Muut asiat
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.