Tarkastuslautakunnan päätökset 4.4.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

21 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
22 § Pöytäkirjan tarkastajat
23 § Käsittelyjärjestys


24 § Tilinpäätös 2018
Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

25 § Lautakuntien tavoitteiden toteutuminen 2018
Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

26 § Vuoden 2018 arviointikertomus
Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

27 § Pöytäkirjaseuranta ja muut asiat
Pöytäkirjaseurannassa ei ollut esille nostettavia asioita.
Lautakunta päätti sisällyttää vuoden 2019 työohjelmaan lakisääteisten neuvostojen (vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto) sekä nuorisovaltuuston toiminnan.