Tarkastuslautakunnan päätökset 5.5.2022

Esityslistat ja pöytäkirjat

35 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
36 § Pöytäkirjan tarkastajat
37 § Käsittelyjärjestys

38 § Hämeenlinnan kaupungin toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2021
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

39 § Henkilöstö- ja hallintopalvelut 2021
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

40 § Vuoden 2021 Arviointikertomus
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

41 § Pöytäkirjaseuranta ja muut asiat
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.