Tarkastuslautakunnan päätökset 7.5.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

32 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
33 § Pöytäkirjan tarkastajat
34 § Käsittelyjärjestys

35 § Lautakuntien tavoitteiden toteutuminen 2019
Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
36 § Vuoden 2019 Arviointikertomus
Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
37 § Pöytäkirjaseuranta ja muut asiat
Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.