Tarkastuslautakunnan päätökset 9.6.2022

Esityslistat ja pöytäkirjat

49 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
50 § Pöytäkirjan tarkastajat
51 § Käsittelyjärjestys

52 § Varhaiskasvatus
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

53 § Sosiaaliasiamiehen selvitys 2021
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

54 § Arviointikertomus 2021, palautekeskustelu
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

55 § Tarkastuslautakunnan kokouspäivät ja työohjelma, syksy 2022
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

56 § Talouden seuranta tammi-toukokuu 2022
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

57 § Pöytäkirjaseuranta ja muut asiat
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.