Ahveniston kuntoportaiden rakentaminen

Kuntoportaiden rakennustyöt Ahvenistolla ovat alkaneet tällä viikolla valmistelevilla töillä.

Yhteismitaltaan 120 m pitkät portaat rakennetaan maastoon kahtena osuutena. Ulkoilualueen pysäköintialueelta lähtevä 103 m pitkä osuus asennetaan ensin, jonka jatkoksi asennetaan 17 m pituinen osuus.

Portaiden runkomateriaalina on galvanoitu teräs ja askel- sekä kaidepinnat tehdään kestopuusta.

Rakennusalue rajataan työmaa-alueeksi, jolla ulkopuolisten liikkuminen on kielletty. Työn aikana jalankulkijat ohjataan kulkemaan vaihtoehtoisia reittejä.

Työn edetessä joudutaan myös Ahveniston ulkoilualueelle johtava ajorata sulkemaan elementtisiirtojen ajaksi. Liikennekatkojen ajankohdista ja kestoista tiedotetaan erikseen.

Kuntoportaiden rakentaminen ajoitettiin uimakauden jälkeiseen aikaan, koska alueen liikenne on silloin vähäisempää. Työstä aiheutuu haittaa Ahveniston ulkoilualueella liikkumiseen ja myös osa Ahveniston ulkoilualueen pysäköintipaikoista joudutaan rajaamaan työn ajaksi pois käytöstä.

Portaat ovat käyttökunnossa viikon 48 loppuun mennessä.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Lisätiedot: vastaava mestari Olli Aaltonen p. 03 621 5090 ja ulkoliikuntamestari Tomi Nurmi p. 03 621 3575