Ahveniston maauimala aukeaa kesäkuussa

Ahveniston maauimalan allas saadaan käyttöön 18.6. alkaen. Altaalla on tällä viikolla (vk20) aloitettu altaan pesu ja valmistelu uimakauteen.

Ennen altaan täyttöä sille on tehty vielä pohjatutkimuksia. Altaan käyttöönotto on edellyttänyt myös altaan halkeamien ja poranäytekohtien paikkaamista. Kesän ajan altaan tilannetta seurataan mm. antureiden avulla. Seuranta ei vaikuta altaan käyttöön.

Ahveniston maauimalan allasvettä pääsi vuotamaan maastoon touko-syyskuu 2021 välisenä aikana noin 30 m3 vuorokaudessa. Vuotanut allasvesi ei selvityksen mukaan kuitenkaan aiheuttanut merkittävää pohjaveden laadulliseen eikä määrälliseen tilaan kohdistuvaa riskiä. Lisätietoa selvityksestä löydät tammikuussa 2022 julkaistusta tiedotteesta ”Selvitys Ahveniston maauimalan vuodon vaikutuksista

Ahveniston maauimalan aukioloajat ja hinnaston löydät sivulta www.ahvenisto.fi/maauimala.