”Ahveniston moottorirata on yksi maailman haastavimpia ratoja,” toteaa Mika Salo

Kaupunginhallitus päätti 10.10.2022 (§ 385) Ahveniston moottoriradan käyttöoikeussopimuksen kilpailuttamisesta ja sen periaatteista. Tarjousten jättöaika päättyy maanantaina 20.3.2023. Uusi sopimuskumppani radan toimijaksi valitaan tarjousten jättäneistä laatuarvioinnin perusteella. Arviointiraatiin on kutsuttu eri ammattilaisia ja yhtenä arvioitsijoista toimii autourheilija Mika Salo.

Ahveniston moottorirata hyvin tuttu

Salolle Ahveniston moottorirata on tuttu, koska hän on ajanut siellä 1980-luvun puolivälissä lukuisia kertoja.

”Rata on yksi maailman haastavimmista, koska se on kapea, maaston muodot vaihtelevat ja aidat ovat lähellä. Rata opettaa auton käsittelyä ja ajamaan tarkkaan, ettei vauhdissa tule niin paljon tuhoa,” kuvailee Salo.

Salo kertoo tulevansa mielellään osaksi radan sopimuskumppanin arviointiraatia: ”Ahvenisto on sydäntä lähellä oleva asia. Ajan radalla joka kesä ja käyn seuraamassa kisoja.”

Oleellisena seikkana radan kehittymiselle ja tulevaisuudelle Salo pitää Ahveniston sijaintia Etelä-Suomessa. ”Sijainti Helsingin lähellä tuo mahdollisuuden kuskeille tulla ajamaan Ahvenistolle helposti.”

Moottorirata kaipaa Salon mukaan upgreidausta eli saattamista ajan mukaiseksi. ”Ongelmana on ympäristöluvan uusiminen. Kukaan ei halua sijoittaa siihen, ellei ole takeita, että rata pysyy seuraavat 10 vuotta,” toteaa Salo.

Arviointiraati kokoontuu 23.3.2023

Arviointiraati kokoontuu Hämeenlinnassa 23.3.2023. Tarjoukset toimitetaan arvioijille tutustuttavaksi ennen arviointiraadin kokousta. Arvioitsijoille toimitetaan ohjeistus arviointikokouksesta, arviointiperiaatteista ja esteellisyyden arvioinnista.

Laatuarviointi suoritetaan arvioijien yhteisessä tilaisuudessa, jossa aluksi keskustellaan arviointiperiaatteista sekä tutustutaan yhdessä tarjousasiakirjoihin ja -videoihin. Perehtymisen jälkeen arviointiryhmän jokainen arvioija arvioi tarjousten laadun itsenäisesti. Vertailupisteet lasketaan arviointien perusteella. Parhaimman (suurimman) vertailupistemäärän saaneen tarjouksen tehnyt tarjoaja valitaan sopimuskumppaniksi.

Laatuarvioinnissa tarjouksia arvioidaan yhdeksän eri aiheen osalta, jokaiselle arvioitavalle aiheelle on asetettu oma painoarvo. Arvioitavia aiheita ovat

 • liiketoimintasuunnitelma,
 • kehittämissuunnitelma,
 • markkinointisuunnitelma,
 • vihreän siirtymän huomioiminen,
 • taloudelliset laskelmat,
 • esittelyvideo,
 • moottoriurheiluosaaminen,
 • liiketoimintaosaaminen sekä
 • sidosryhmät ja yhteistyö.

Tarjousten arvioijiksi on kutsuttu yli kymmenen henkilöä, mutta arviointi voidaan tehdä, jos arvioijia on vähintään viisi. Valintaraatiin esitettiin kutsuttavaksi seuraavat henkilöt:

 • Hämeenlinnan Kokoomus – Mika Walkamo (tai varajäsen)
 • Hämeenlinnan SDP – Marita Pekkarinen (tai varajäsen)
 • Hämeenlinnan Perussuomalaiset – Emmi Rantanen (tai varajäsen)
 • AKK (Autourheilun Kansallinen Keskusliitto) – Mika Heinonen
 • AAU (Ahveniston Autourheilijat) – Tommi Muilu
 • Hämeen liitto – Jyri Sarkkinen
 • Hämeenlinnan yrittäjät – Nina Ranimaa
 • Visit Finland – Virpi Aittokoski
 • HAMK liiketalous – Sari Hanka
 • autourheilija Mika Salo
 • Hämeenlinnan kaupunki: kaupunkirakennejohtaja Tarja Majuri, elinvoimajohtaja Niklas Lähteenmäki ja yhdyskuntajohtaja Mikko Keränen

Teksti Kaisa Paavilainen
Kuva: Hämeenlinnan kaupungin kuva-arkisto

Lisätietoa

Ahveniston moottoriradan uuden sopimuskauden kilpailutusprosessi on käynnistynyt

Ahvenisto Race Circuit