Akuutti arkiapu päättää toimintansa 26.6.

Maaliskuussa perustetun Akuutti arkiapu –palvelun toiminta päättyy 26.6.2020. Arkiapu perustettiin pisteeksi, jonka kautta kaupunki ja yhteistyökumppanit voisivat tarjota arjen apua koronapandemian vuoksi vaikeuksiin joutuneille asukkaille. Toiminnassa oli kaupungin lisäksi mukana järjestöjä ja vapaaehtoisia. Pandemiatilanteen rauhoittuessa on myös arkiavun palveluiden tarve vähentynyt siinä määrin, että pisteen toiminta tällaisena voidaan päättää. Jatkossa asukkaat saavat apua kaupungin normaalin palvelujärjestelmän kautta.

Hämeenlinnan kaupungin valmiusryhmä perusti sosiaali- ja terveyspalvelujen valmiusryhmän esityksestä Akuutti arkiapu-palvelun 18.3.2020. Palvelu oli tarkoitettu niille kuntalaisille, joilla oli koronapandemian vuoksi vaikeuksia pärjätä itse tai joilla ei ollut läheisapua omissa verkostoissaan. Arkiavussa ja sen kautta oli tarjolla kauppa- tai ruoka-apua, keskusteluapua, ulkoiluapua ja tietoa ruoka-avusta.

Asiakkaita arkiavun toiminnassa on ollut noin 800 ja erilaisia palvelupyyntöjä on kirjattu noin 350. Asiakkaista 70 % oli yli 70 vuotiaita. Palvelupyynnöistä puolet oli elintarvikkeiden ja lääkkeiden hankinta-apua. Arkiavun henkilöstö on myös hoitanut 80+ -vuotiaiden soittorinkiä ja puheluita on tehty noin 850.

Arkiavun toiminnan mahdollistivat

  • Hämeenlinnan kaupungin työyhteisöt: sosiaali- ja terveystoimialan hallinto, pandemiajohtoryhmä, strategia ja kehittäminen, ikäihmisten palveluohjaus, sosiaalipäivystys, maahanmuuttajapalvelut, Virvelinrannan päivätoiminta, ennalta ehkäisevä terveydenhuolto/kouluterveydenhuolto, Liivuoren ja Hirsimäen varhaiskasvatuskeskukset, aikuissosiaalityö, henkilöstöhallinto, puhelinvaihde, viestintäyksikkö, ICT-henkilöstö, taidemuseo, tilapalvelut, kaupungin työllisyystiimi
  • Virvelinrannan päivätoiminta ja Työvalmennussäätiö Luotsi
  • Yksityiset vapaaehtoiset, LC Tuulos ja LC Hämeenlinna/Liinut sekä Kettuki
  • SPR Hämeen piiri ja SPR Hämeenlinnan osasto
  • Osuuskauppa Hämeenmaa hallinto sekä S-ryhmän päivittäistavarakaupat, K-ryhmän kaupat
  • Tori-Apteekki
  • Paikalliset pankit
  • Hämeenlinna-Vanajan seurakuntayhtymä
  • FinFami ja Hämeen Setlementti, Walonkulman klubitalo
  • Etelä-Hämeen Martat

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki, strategiapäällikkö Sirpa Ylikerälä, sirpa.ylikerala@hameenlinna.fi, p. 03 621 2321