Alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kokeilu laajenee Hämeenlinnaan 1.9. lähtien

Maksuttomaan ehkäisyyn ovat oikeutettuja syyskuun alusta alkaen kaikki hämeenlinnalaiset tai Hämeenlinnassa opiskelevat alle 25-vuotiaat nuoret.

Maksuton ehkäisy sisältää sekä ehkäisytuotteet (ei jälkiehkäisyä) että vastaanottokäynnit terveydenhuollon ammattilaisella. Maksuttomien ehkäisytuotteiden valikoimaan kuuluvat kaikki alueen sairaala-apteekin valikoimassa olevat valmisteet (ei Vreya® tai Gynefix®) ja kondomit.

Ehkäisyvastaanotolla henkilökunta auttaa nuorta valitsemaan juuri hänelle sopivan ehkäisyn tai jatkamaan jo aiemmin käytössä olleella tuotteella. Ehkäisyvastaanotolla huomioidaan myös hedelmällisyystietoisuuden lisääminen, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävä neuvonta sekä keskustelaan yksilöllisen tarpeen mukaan seksuaalisuudesta.

Koululaiset ja 2. asteen opiskelijat saavat ehkäisypalvelut koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta. Henkilöt, jotka eivät kuulu koulu- ja opiskeluterveydenhuollon piiriin saavat ehkäisypalvelut Hämeenlinnan nuorten terveysneuvontapisteeltä (työttömät) tai oman alueen neuvolasta. Maksuttoman alle 25-vuotiaiden ehkäisyn hoitoon osallistuvat Hämeenlinnan alueen terveysasemat aikaisintaan 1.10.2022.

Maksuttoman ehkäisyn kokeilun tarkoituksena on mm. lisätä nuorten yhdenvertaisuutta, vähentää raskaudenkeskeytyksiä ja seksitauteja ja siten edistää nuorten hyvinvointia.

Maksuttoman ehkäisyn kokeilu on osa Kanta-Hämeen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanketta ja nykyistä hallitusohjelmaa. Tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää alle 25-vuotiaille suunnattuja ehkäisypalveluja, löytää hyviä ja toimivia käytäntöjä sekä kerätä ja arvioida tietoa.

Lisätietoja saa ehkäisypalveluita hoitavilta tahoilta ja maksuttoman ehkäisyn suunnittelija Outi Koskiselta outi.koskinen@hame.fi.