ARXin kesätoiminta sai kiitosta ja runsaasti kävijöitä

ARX järjesti kesän aikana 29 erilaista maksutonta taidetyöpajaa ja -kurssia lapsille ja nuorille ympäri Hämeenlinnaa. Ensimmäistä kertaa järjestetyn ARXin kesän työpajat keräsivät lähes 2000 käyntikertaa.

ARX pyysi toiminnastaan palautetta osallistujilta: pienimmiltä kysyttiin palautetta paperisella lomakkeella, jonka täyttämisessä vanhemmat auttoivat. Peruskouluikäiset antoivat palautetta verkkolomakkeella ja vanhempia tavoitettiin sähköpostin ja some-kanavien kautta. Mielipiteensä kertoi yhteensä 122 ihmistä, ja palautelomake tavoitti erityisen hyvin lapsia ja nuoria. Palaute oli hyvin positiivista. Esimerkiksi jokainen kyselyyn vastannut peruskouluikäinen arvioi, että työpajassa oli hyvä tunnelma ja että ohjaaja huomioi kaikki osallistujat.

Palautteen perusteella kehitetään ARXin toimintaa

Kävijäpalautteen avulla haluttiin myös saada tietoa ARXin toiminnan saavutettavuudesta ja miten sitä voisi kehittää. Lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden saavutettavuuden kannalta sijainti ja maksuttomuus ovat tärkeitä. Maantieteellistä saavutettavuutta pyrittiin parantamaan järjestämällä toimintaa monessa eri paikassa myös keskustan ulkopuolella. Toimintaa järjestettiin mm. Kaurialassa, Jukolassa, Katumalla ja Iittalassa. Taloudellinen saavutettavuus toteutui erinomaisesti, sillä kaikki ARXin kesän toiminta oli maksutonta. Laajasta tarjonnasta jokaisen oli helppo löytää itselleen sopivaa taidetekemistä. ARXin kesän toimintaan mahtui niin teatteria, kuvataidetta kuin tanssiakin. Erityisesti katutaidepajat kiinnostivat nuoria.

Kulttuuripalveluiden järjestäjien suuri haaste on tavoittaa uusia kävijöitä. Kyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista kolmannes ei ollut tietääkseen osallistunut ARXin toimintaan aiemmin. Uusien kävijöiden tavoittamisen eteen aiotaan jatkossakin tehdä paljon töitä tiedottamalla monikanavaisesti, hajauttamalla toimintaa maantieteellisesti sekä tarjoamalla monipuolista – ja maksutonta – lasten ja nuorten toiveiden mukaista taidetekemistä.

Lisätiedot

Riikka-Leena Puistola, ARXin kesän tuottaja

p. 040 8696 326 riikka-leena.puistola@hameenlinna.fi

Minna Haveri, Lastenkulttuuripäällikkö

p. 040 8696374  ​minna.haveri@hameenlinna.fi