Asemanrannasta hakuun kaksi kerrostalotonttia

Hämeenlinnan kaupunki asettaa haettavaksi kaksi kerrostalotonttia Asemanrannan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueelta. Tonttien osoitteet ovat Vanainkatu 29 ja Vanainkatu 31 ja ne luovutetaan yhtenä kokonaisuutena.

Tonttien hakuaika on 26.9. – 17.10.2022. Tontteja haetaan hakuaikana sähköisessä palvelussa, jossa kysytään myös kaupungin asettamien tavoitteiden täyttymisestä liittyen mm. avoimeen dataan, asumisen laatuun ja palveluihin sekä energia-asioihin. Tontit luovutetaan hakijalle, joka täyttää parhaiten kaupungin asettamat hakukriteerit.

Asemanranta alueena

Asemanrannan asemakaava mahdollistaa alueelle keskusta-aluetta vastaavaa kerrostalorakentamista. Alue sijaitsee ainutlaatuisella paikalla historiallisessa ympäristössä ja sen suunnittelussa on huomioitu Varikonniemen muinaisjäännösalue, kansallinen kaupunkipuisto ja rautatieympäristön rakennetun kulttuuriympäristön arvot.

Asemanrannan alueen toteutuksen tavoitteena on korkeatasoinen asuntorakentaminen, järvenrannan läheisyyden ja historiallisen sijainnin hyödyntäminen, uuden kaupungin sisääntulojulkisivun muodostaminen sekä omaleimainen kaupunkikuva ja imago. Asumisen tehokkuus, palvelujen sisältö ja laatu sekä liikenteen järjestelyt suunnitellaan keskustarakentamisen periaatteiden mukaan.

Tarkemmat tiedot Asemanrannan haettavista kohteista, hakemuksen jättämisestä sekä tonttien hakuperusteista löydät osoitteesta www.hameenlinna.fi/asemanranta.

Yleistietoa tonttien hausta, ostosta ja hinnoittelusta sivulla ”vapaat tontit”.

Lisätietoja: