Asiakastyytyväisyystutkimus joukkoliikenteen linja-autoissa 8.-9.3.2022

Hämeenlinnan seudun joukkoliikenteen käyttäjille kohdistettu asiakastyytyväisyystutkimus toteutetaan yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa viikolla 10. HAMKin opiskelijat kiertävät kaupunkilinjojen linja-autoissa ja haastattelevat matkustajia 8. ja 9. maaliskuuta.

Myöhemmin kevään 2022 aikana avataan vielä verkkokysely, johon pääsevät vastaamaan myös muut joukkoliikenteen asiakkaat, joita linja-autoissa tehtävä haastattelu ei tavoita. Verkkokyselyn linkki julkaistaan joukkoliikenteen verkkosivuilla ja siitä tiedotetaan erikseen.