Ateria- ja siivouspalveluiden tyytyväisyyskyselyyn vastasi yli 600 henkilöä

Hämeenlinnan kaupunki selvitti kuntalaisten ja henkilöstönsä tyytyväisyyttä ateria- ja siivouspalveluihin. Kyselyn tuloksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan ateria- ja siivouspalveluiden tulevissa kilpailutuksissa sekä toiminnan kehittämisessä muutenkin.

Tyytyväisyyskysely antoi kaupungille arvokasta tietoa ateria- ja siivouspalveluiden tämänhetkisestä tilanteesta, erityisesti tulevia kilpailutuksia varten. Hämeenlinnassa hankinnan valmisteluun panostetaan ja käyttäjien osallistaminen on yksi osa sitä.

Tarkoituksena on kilpailuttaa ensi vuonna palvelut Hauhon, Lammin ja Tuuloksen sekä osan kantakaupungista osalta; käyttäjä- ja laitoshuollon palvelut tulevat olemaan osa hankintaa. Sote-kohteet jätetään vielä tarjouskilpailun ulkopuolelle. Kaupunki kilpailutti Kalvolan ja Rengon ateria-, siivous- ja käyttäjäpalvelut tämän vuoden keväällä. Myös vuonna 2023 tullaan kilpailuttamaan ateria- ja siivouspalveluita.

Ateria- ja siivouspalveluita tuottaa Hämeenlinnassa pääsääntöisesti Palmia Oy ja Compass Group Finland Oy sekä muutamissa kohteissa ISS Palvelut Oy ja SOL Palvelut Oy.

Kyselyyn vastasi 619 henkilöä. Heistä noin 44 % oli ala- ja yläasteen oppilaita, heidän huoltajiaan noin 29 % ja perusopetuksen henkilöstöä noin 20 %. Kummankin palvelun osalta eniten kiitosta sai palveluntuottajien henkilökunnan toiminta sekä ystävällinen palvelu.

Ympyräkaavio kyselyn vastaajista
Vastauksia kyselyyn saatiin yli 600 eri puolilta kaupunkia.

Ateriapalveluiden arvosana 3,2

Ateriapalvelut saivat asteikolla 1-5 arvosanaksi 3,2. Kriittisimmät arvosanat ateriapalveluiden osalta saivat ruoan maku ja ulkonäkö sekä ruokailijoiden mahdollisuus vaikuttaa ruokailuun.

Avoimista vastauksista tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi nousivat muun muassa ruoan ulkonäkö ja koostumus, salaattipöydän valikoima, maustevalikoima ja toive saada entistä enemmän peruskotiruokaa.

Kaavio kyselyn tuloksista
Ateriapalveluissa parhaimmat arvosanat saivat keittiöhenkilökunnan ystävällisyys, ruoan riittävyys ja ruoan sopiva lämpötila.

Siivouspalveluiden arvosana 3,4

Siivouspalvelut saivat asteikolla 1-5 kokonaisarvosanaksi 3,4. Kriittisimmät arvosanat siivouspalveluiden osalta saivat WC-tilojen siivous, saniteettitarvikkeiden riittävyys koko koulu-/työpäivän ajan sekä tasopintojen säännölliset puhdistukset.

Avoimista vastauksista tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi nousivat muun muassa WC-tilojen tasaisempi puhtaus läpi koulu-/työpäivän sekä tasopintojen, erityisesti ylätasopintojen, säännölliset puhdistukset.

Taulukko kyselyn tuloksista
Siivouspalveluissa parhaimman arvosanan sai siivoushenkilökunnan ystävällisyys.

Toimenpiteet

Kaupunki käy palautteet yhdessä palveluntuottajien kanssa läpi ja keskeisimpien kehityskohtien pohjalta laaditaan yhteistyössä toimintasuunnitelma ateria- ja siivouspalveluiden kehittämiseksi.

Kaupunki huomioi palautekyselyn tulokset ja keskeisimmät kehityskohteet myös tulevissa palveluiden kilpailutuksissa.

Lisätiedot:
Ateriapalvelut: Juho-Jussi Hyvärinen, puh. 050 365 9662
Siivouspalvelut: Elina Kunnasmaa, puh. 050 560 7204