Aulanko Masterplan luo suunnan Aulangon kokonaisuuden kehittämiseksi

Tilaisuus alueen yrittäjille pidetään keskiviikkona 11.1.2023.

Hämeenlinnan kaupunki on käynnistänyt yleissuunnitelmatyön Aulangon alueen kehittämiseksi. Aulanko Masterplanissa määritellään yhteinen toiminnallinen visio eli tavoitetila matkailun, maankäytön, palvelutarjonnan ja keskeisen infran kehittämiselle.

Tavoitetilan lähtökohdiksi poimitaan paikallisista ja alueellisista matkailun kannalta merkittävistä strategioista keskeiset ja yleisesti hyväksytyt arvot sekä sisällöt. Työn aikana osallistetaan alueen toimijoita, kaupunkilaisia, seuroja ja yhdistyksiä, viranhaltijoita ja poliittisia päättäjiä sekä muita sidosryhmiä. Työssä määritellään myös potentiaalisia yhteistyöverkostoja ja -mahdollisuuksia sekä selvitellään rahoitusmahdollisuuksia.

Suunnittelualue kartalla.

Osallistu suunnitelman laadintaan

Heti työn aluksi halutaan kuulla Aulangon toimijoiden ajatuksia ja toiveita. Aulanko Masterplan -yrittäjätilaisuus järjestetään keskiviikkona 11.1.2023 klo 10-12 Scandic Aulangolla. Tilaisuuteen ovat tervetulleita alueen nykyiset toimijat sekä uudet, mahdollisesti tulevaisuudessa toimintaa alueella harkitsevat.

Myöhemmin keväällä järjestetään lisää työpajoja asukkaille ja muille asiasta kiinnostuneille. Aulanko Masterplan -yleissuunnitelmatyö laaditaan yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin, Linnan Kehityksen sekä muiden alueen keskeisten osallisten ja maanomistajien kanssa.

Keskiviikon tilaisuuden sisältö:

  • kerrotaan hankkeesta ja aikataulusta
  • käydään läpi alustava raporttirunko ja sen sisältö
  • kartoitetaan toimijoiden lähtökohtia ja kommentteja raporttirunkoon
  • käydään yleistä tavoitekeskustelua, sana on vapaa

Ilmoittaudu mukaan tästä

Lisätiedot

Niklas Lähteenmäki
elinvoimajohtaja, Hämeenlinnan kaupunki
niklas.lahteenmaki@hameenlinna.fi

Outi Mertamo
matkailuasiantuntija, Linnan Kehitys Oy
outi.mertamo@linnan.fi

Artikkelikuva: Röni-Kuva Oy, Vesa Kurikka