Avoimeen kyselyyn Linnanpuiston ja Karnaalinpuiston yleissuunnitelmaluonnoksista saatiin 411 vastausta

26.10. pidetyssä yleisötilausuudessa julkaistuista Linnanpuiston ja Karnaalinpuiston suunnitelmaluonnosvaihtoehdoista kerättiin palautetta Webropolilla toteutetulla sähköisellä kyselyllä. Kyselyn vastausaika oli 31.10.-14.11. ja vastauksia tuona aikana saatiin 411 vastausta.

Tutustu kyselyyn saatuihin vastauksiin sivulla Linnanpuiston ja Karnaalinpuiston suunnittelu.

Kiitämme kaikkia vastaajia kommenteista ja kyselyyn osallistumisesta! Kyselyn tuloksia hyödynnetään jatkosuunnittelutyössä.

Lisätiedot: