Avustuksia rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi sekä öljylämmityksestä luopumiseen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää vuosina 2020-2022 energia-avustuksia asunnon omistajille sekä taloyhtiöille. Energia-avustusta myönnetään energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin, jotka alentavat asunnon E-lukua (energiatehokkuuden vertailuluku) riittävästi. Pirkanmaan ELY-keskus myöntää puolestaan jopa 4 000 euron suuruisia avustuksia öljylämmityksen vaihtamiseksi kestävämpään lämmitysjärjestelmään.

Miksi energiatehokkuutta kannattaa parantaa?

Asuminen vastaa viidenneksestä keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä (Sitra). Suurin osa asumisen päästöistä syntyy lämmön ja sähkön kulutuksesta, joten energiatehokkuuden parantaminen ei ainoastaan pienennä päästöjä vaan se tulee myös halvemmaksi pitkällä aikavälillä. Hämeenlinnan kaupungin päästöistä energiankulutus vastaa noin 43 % päästöistä ilman teollisuutta, minkä vuoksi energiatehokkuuden parantaminen on yksi tärkeimmistä toimista Hiilineutraalia Hämeenlinnaa rakentaessa.

ARA-avustus – henkilöasiakkaan ohjeet pähkinänkuoressa:

 • Avustus on 4 000 tai 6 000 euroa, kuitenkin enintään 50 % energiatehokkuusremontin kokonaiskustannuksista.
 • Hakemusta varten tarvitset laskelmat korjauksen vaikutuksista asunnon E-lukuun sekä selvityksen ja kustannusarvion toimenpiteistä, joilla energiatehokkuutta parannetaan. Nämä tulee teettää ammattilaisella.
 • Remontin saa aloittaa vasta sitten, kun avustushakemus on lähetetty ARAan.
 • Hakemukset on helpoin jättää ARAn verkkopalvelussa.
 • Avustus maksetaan, kun remontti on valmistunut.
 • Tarkemmat tiedot löydät ARAn sivuilta.

ARA-avustus – taloyhtiön ohjeet pähkinänkuoressa:

 • Avustus on 4 000 tai 6 000 euroa, kuitenkin enintään 50 % energiatehokkuusremontin kokonaiskustannuksista.
 • Hakemusta varten tarvitaan taloyhtiön päätös remontista, laskelmat korjauksen vaikutuksista yhtiön E-lukuun sekä selvitys ja kustannusarvio toimenpiteistä, joilla energiatehokkuutta parannetaan. Nämä tulee teettää ammattilaisella.
 • Kerrostaloissa energiatehokkuuden tulee parantua vähintään 32 %, rivitaloissa 36 % ja omakoti-, pari- ja ketjutaloissa 44 %.
 • Remontin saa aloittaa vasta sitten, kun avustushakemus on lähetetty ARAan.
 • Hakemukset on helpoin jättää ARAn verkkopalvelussa.
 • Avustus maksetaan, kun remontti on valmistunut.
 • Tarkemmat tiedot löydät ARAn sivuilta.

ELY-avustus – ohjeet pähkinänkuoressa:

 • Avustus on tarkoitettu ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille
 • Avustusta voidaan hakea ainoastaan öljylämmityksen korvaamiseen vaihtoehtoisella lämmitysjärjestelmällä
 • Avustus on 4 000 euroa kun öljylämmitys vaihdetaan kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun ja 2 500 euroa, kun kyseessä on muu ei-fossiilinen lämmitysjärjestelmä.
 • Hakeminen tapahtuu sähköisessä Aluehallinnon asiointipalvelussa.
 • Avustus maksetaan jälkikäteen, kun lämmitysjärjestelmä on uudistettu.
 • Lisätietoja Pirkanmaan ELY-keskuksen sivuilta.

#Minuntekoni