Bike Lab Hämeenlinna aloittaa kesällä

Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinnan seudun 4H, Ammattiopisto Tavastia ja Pyöräliitto kokeilevat vuoden 2019 aikana uudenlaista Bike Lab -toimintamallia. Tavoitteena on hankkia kokemuksia, miten nuorten työllistymistä voidaan edistää tukemalla siirtymiä harrastuspohjaisesta toiminnasta kohti ammatillista osaamista.

Kesällä Bike Lab -toiminta näkyy Hämeenlinnan alueella liikkuvana 4H:n pitämänä pyöränhuoltopisteenä, jossa asukkaat pääsevät tarkastuttamaan pyöränsä kunnon ja pyöriin voidaan tehdä pienimuotoisia huoltotoimenpiteitä.

Harrastuksella kohti työelämää

”Harrastus on hyvä mahdollisuus ottaa askel kohti työelämää. Tarvitaan erilaisia tapoja päästä työnsyrjään kiinni, ja harrastus voi olla yksi keino. Työllistämisessä lähtökohtana on löytää mielekkään tekemisen ja toiminnan kautta innostus ja kiinnostus. Sitten tarvitaan mahdollistamista, kannustamista ja verkostoja. On hienoa, että harrastusten kautta kertynyt osaaminen voidaan myös tehdä näkyväksi”, sanoo Hämeenlinnan kaupungin strategiapäällikkö Mira Sillanpää.

Samalla Bike Lab jakaa pyöräilyyn liittyvää tietoa. Bike Labin toimintaan kuuluu myös kunnostusta kaipaavien pyörien korjaaminen takaisin käyttökuntoon. Korjattavaksi sopivia pyöriä haetaan keräyksellä ja lahjoitetaan eteenpäin yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Bike Labin toimintaan 4H:lla on kehityspäällikkö Petri Takalan mukaan entuudestaan hyvät edellytykset.

”4H:n nuorten työpaja Tikissä pyörähuoltotoimintaan on vahvaa osaamista ja se on toimintaa mistä nuoret pitävät ja pitävät sitä mielekkäänä tekemisenä. Monelle pyöräily on harrastus ja vielä useammalle tapa liikkua paikasta toiseen. Tähän kun lisätään harrastus- tai kulkuvälineen tekniikan oppiminen ollaankin jo aika lähellä että herää innostus luoda osaamisesta ammatti”, kertoo Petri Takala.

Tekemällä oppii parhaiten on yksi 4H:n tunnuslauseista. Jalkauttamalla nuorten kanssa pienimuotoista fillarinhuoltotoimintaa kaupunkiin nuoret pääsevät heti tekemään oikeaa asiakastyötä missä näkee heti kättensä jäljet, kuitenkin ohjatusti,” kertoo Petri Takala.

Polkupyöriä Tikki-verstaalla
4H:n nuorten työpaja Tikki

Polkupyörämekaanikon koulutuskokeilu alkaa syksyllä

Syksyllä toiminta muuttuu Ammattiopisto Tavastian vetämäksi polkupyörämekaanikon koulutuskokeiluksi. Monissa kaupungeissa edistetään pyöräilyä ja perustetaan kaupunkipyöräjärjestelmiä, sähköpyörät ja esimerkiksi laatikkopyörät yleistyvät.

Polkupyörämekaanikon osaamisvaatimukset ja kysyntä kasvavat, kun samaan aikaan alan osaava työvoima vähenee. Ammatilliset oppilaitokset eivät ole vielä tarttuneet mahdollisuuteen järjestää alan koulutusta laajemmin kuin pieninä osuuksina muiden koulutusten ohella. Bike Lab -hankkeen tavoitteena on löytää alueelta koulutuskokeiluun nuoria, joilla on kiinnostusta ja harrastuneisuutta alaan tai aiemmin hankittua ammattiosaamista esimerkiksi pienkonekorjaajan koulutuksesta.

”Ammattiopisto Tavastia haluaa koulutuskokeilulla vastata alan työvoiman puutteeseen. Uskomme, että tätä kautta meillä on hyvät mahdollisuudet saada koulutukseen ja sitä kautta työelämään uusia alan ammattilaisia”, sanoo Ammattiopisto Tavastian koulutuspäällikkö Teemu Vepsäläinen

Kokeilu tarjoaa myös uudenlaisia mahdollisuuksia toteuttaa ammatillisissa opinnoissa tarvittavia työssäoppimisjaksoja osana yhdistystoimintaa.

”Sillä, että tämä toiminta muuttuu syksyllä polkupyörämekaanikon koulutuskokeiluksi, on suuri merkitys 4H:n työllistämistoiminnan opinnollistamiselle. 4H työpajalle voitaisiin tällöin ottaa nuoria oppisopimuksella opiskelemaan pyörämekaanikon ammattia, jolle on kasvava kysyntä ja tekijöistä on oikeasti pulaa. Se sopii siis hyvin työpajatoiminnaksi, josta on tutkinnon suoritettuaan hyvät mahdollisuudet päästä positiivisesti eteenpäin työllistymällä alan yrityksiin tai perustamalla oma,” kertoo Petri Takala.

”Työllistämisen ja opinnollistamisen lisäksi hankkeella on myös pitkäkantoisia ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyviä vaikutuksia. Ammattitaitoisten pyörämekaanikkojen kouluttaminen edistää melko suoraviivaisesti pyöräalan liiketoimintamahdollisuuksia mikä taas on omiaan lisäämään pyöräilyn kulkutapaosuutta ja siten helpottamaan yhteiskunnan siirtymistä kohti hiilineutraaliutta”, täydentää Petri Takala.

Ammattilaisia tarvitaan

Pyöräliiton toiminnanjohtaja Matti Koistisen mukaan osaaville pyörämekaanikoille on suuri tarve koko maassa.

Pyöräliiton juuri tekemän kyselyn mukaan 75 prosenttia alan yrityksistä ilmoittaa, etteivät he ole saaneet palkattua valmista ammattilaista. Ainostaan 15 prosentissa rekrytointeja on onnistuttu löytämään ammattilainen. Tällä hetkellä siis alan yritykset hoitavat koulutuksen työsuhteessa. Tämä ei ole asiakkaan näkökulmasta hyvä, sillä huollon taso voi vaihdella runsaasti.

”Pyörätoimialan työllistymistilanne vaikuttaa myös hyvältä: kyselyyn vastanneet 40 yritystä suunnittelevat rekrytoivansa ainakin 35 mekaanikkoa lisää ensi vuonna. Pyörämekaanikoista on selvästi pulaa”, Koistinen toteaa.

Hämeenlinnan kaupunki haluaa hankkeella edistää kestävää kaupunkikehitystä. Hanke edistää yhtä aikaa nuorten työllisyyttä, kierrätystä ja pyöräilyä sekä kehittää uudenlaista toimintamallia madaltamaan siirtymistä harrastuspohjaisesta osaamisesta kohti ammattia. Hanke saa 15 000 € tukea Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelmasta. Toiminnan käynnistymisestä tiedotetaan lisää lähempänä aloitusta.

#kestäväkaupunki

Lisätiedot:

Ismo Hannula
vs. strategiapäällikkö, Hämeenlinnan kaupunki
Puh. 03 621 2018
ismo.hannula@hameenlinna.fi

Mira Sillanpää
vs. strategiapäällikkö, Hämeenlinnan kaupunki
Puh. 03 621 2013
mira.sillanpaa@hameenlinna.fi

Petri Takala
kehityspäällikkö
Hämeenlinnan seudun 4H -yhdistys
Puh. 050 401 4854
petri.takala@4h.fi

Teemu Vepsäläinen
koulutuspäällikkö
Ammattiopisto Tavastia
Puh. 050 5504068
teemu.vepsalainen@kktavastia.fi

Matti Koistinen
toiminnanjohtaja, Pyöräliitto Ry
Puh. 044 279 5588
matti.koistinen@pyoraliitto.fi