Edelläkävijyys sote-palveluiden hankinnoissa näkyy myös palvelutyytyväisyydessä

Hämeenlinnan kaupungin hankintatoimea on kehitetty viimeiset vuodet erittäin aktiivisesti. Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnoissa Hämeenlinna on yksi julkisen sektorin edelläkävijöistä. Edelläkävijyys syntyy mm. hankinnan valmisteluun ja vuoropuheluihin panostamisesta sekä hankintojen kilpailuttamisesta vaikuttavasti.

Hankintojen hyvä valmistelu ja huolella tehdyt asiakirjat ratkaisevat minkälaisia tarjouksia saadaan. Tärkeä osa hankinnan valmistelua on alan toimijoiden kanssa käytävä, rehellinen ja avoin vuoropuhelu. Se on kaikkien etu ja myös toimijat arvostavat sitä. Monissa hankinnoissa myös palvelusisältöjä on työstetty yhteistyössä asiakasedustajien kanssa ja asiakaspalautteen perusteella niin, että palvelu vastaisi mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita.

Kilpailutuksen vaikuttavuus on keskiössä monessa Hämeenlinnan sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnassa. Vaikuttavuudella tarkoitetaan, että hankinnalla saavutetaan myönteisiä asiakasvaikutuksia ja yhteiskunnallisia muutoksia, jotka voivat olla esimerkiksi sosiaalisia tai terveydellisiä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaiden sosiaalisen tai terveydellisen tilanteen koheneminen säästää kaupungin kustannuksia ja palveluntuottaja saa esimerkiksi rahallisen bonuksen laadukkaan lopputuloksen saavuttamisesta. Vaikuttavuuteen voidaan tähdätä esimerkiksi bonus-sanktiomallilla tai puitejärjestelyissä vuosittain vaihtuvalla etusijajärjestyksellä. Tapoja on monia – oleellista on vaikuttavuuden mittaaminen ja siihen liittyvä tavoitetaso. Vaikuttavuus tuo hyötyä kaikille: palvelun tarvitsijalle, kaupungille ja palvelun tuottajalle.

Edelläkävijyys on myös ennen kaikkea sitä, että kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnoissa palvelut kilpailutetaan kuntalaisia, ihmisiä, varten. Onnistuneella hankinnalla yhteiset resurssit käytetään myös viisaasti.

Hämeenlinnan hankintatoimen kehittäminen on jatkuva prosessi, myös sote-palveluiden hankinnoissa. Tavoitteena on tehdä Hämeenlinnasta Suomen paras julkinen hankkija yhteistyössä yritysten kanssa.

Lisätiedot:

Hämeenlinnan kaupunki

  • asiakasohjaus- ja ostopalvelujohtaja Leena Harjula, p. 040 530 3121, leena.harjula@hameenlinna.fi
  • hankintapäällikkö Aapo Korte, p. 050 464 3637, aapo.korte@hameenlinna.fi