Eduskuntavaalien ennakkoäänestys 22.– 28.3.2023

Ennakkoäänestys kotimaassa on keskiviikosta tiistaihin 22. – 28.3.2023. Eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikat

Iittalan koululla järjestetään 25.3.-26.3.2023 suuri tanssitapahtuma. Tämän johdosta  lauantaina 25.3. ja sunnuntaina 26.3. kulku ennakkoäänestyspaikalle tapahtuu Unostentien kautta eikä siis koulun pääovesta. Kulku äänestyspaikalle on viitoitettu. Sivuoven läheisyyteen pääsee autolla.

Muutoin koulun parkkipaikat voivat tanssitapahtuman johdosta olla täynnä, joten lähistöltä tulevien äänestäjien olisi aiheellista välttää auton käyttöä. Samoin kannattaa harkita ennakkoäänestämistä koululla jonain muuna päivänä kuin viikonlopun aikana.

Kuka voi äänestää

Sinä voit äänestää eduskuntavaaleissa,
• jos olet Suomen kansalainen ja
• jos olet täyttänyt 18 vuotta viimeistään 2.4.2023

Jos sinulla on oikeus äänestää, saat siitä kotiisi kirjeen. Kirjeessä on äänioikeusilmoitus. Saat ilmoituskortin sähköisenä, jos olet ottanut Suomi.fi-palvelun käyttöön. Voit valita, äänestätkö vaalipäivänä vai ennakkoon.

Ota äänestykseen mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi passi, henkilökortti tai ajokortti.

Tietoa vaaleista eri kielillä

Oikeusministeriö on tuottanut tietoa eduskuntavaaleista eri kielillä. Linkit vievät oikeusministeriön vaali-sivulle:

Vaalipäivä 2.4.2023

Vaalipäivänä sunnuntaina 2.4.2023 voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänestäjälle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Äänestyspaikat ovat avoinna kello 9-20.

Eduskuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikat

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkojen osalta on syytä huomata, että seuraavilla äänestysalueilla on vaalipaikka muuttunut sitten edellisten vaalien:

  • 8. Äänestysalue, Jukola-Miemala, äänestyspaikka on nyt Jukolan koulu (Liivuorentie 24)
  • 9. Äänestysalue, Nummi-Vuorentaka, äänestyspaikka on nyt Nummikeskus (Kylätie 24)

Äänestysalueet ja vaalipäivän äänestyspaikat löytyvät kaupungin karttapalvelusta.

Kotiäänestys

Jos kykysi liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, että sinun on kohtuuttoman vaikeaa mennä äänestyspaikalle ja äänestää siellä, voit äänestää ennakkoon kotonasi. Ilmoittaudu kotiäänestykseen oman kuntasi keskusvaalilautakunnalle viimeistään 21.3.2023 kello 16 mennessäilmoittautumisen yhteystiedot. Puhelinnumero löytyy myös äänioikeusilmoituksesta.

Laitosäänestys

Laitoksissa saa äänestää ennakolta vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Laitosäänestyksestä huolehtivat kaupunginhallituksen asettamat vaalitoimikunnat. Vaalitoimikunnat ilmoittavat toimitettavasta ennakkoäänestyksen ajankohdasta laitoksissa julkipantavin ilmoituksin.

Vaalilaissa tarkoitettuja laitoksia ovat sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat sosiaalihuollon toimintayksiköt ja rangaistuslaitokset.

Sosiaalihuollon toimintayksiköiden yhteydessä olevat vuokra-asunnot eivät ole laitosäänestyksen piirissä.

Lisätietoa

Hämeenlinnan keskusvaalilautakunta
Wetterhoffinkatu 2
13100 Hämeenlinna
Vaalipuhelin 03 621 2050 (virka-aikana)
Keskusvaalilautakunnan sähköpostiosoite: vaalit@hameenlinna.fi

Vaalien logo