Energiatehokkuus ja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen kaupungin kiinteistöissä

Hämeenlinnan kaupungin linjaamat tavoitteet, kuten hiilineutraali Hämeenlinna, Kunta-alan energiatehokkuussopimus sekä uusiutuvien energiamuotojen käyttö otetaan monin tavoin rakentamisessa huomioon.
Uudisrakennukset rakennetaan pääsääntöisesti A-energialuokkaan ja peruskorjaushankkeissa pyritään parantamaan rakennuksen energiatehokkuutta.

Aurinkoenergian hyödyntäminen

Aurinkoenergiaa hyödynnetään Hämeenlinnan pääkirjastolla, Katuman päiväkodilla, Voutilakeskuksella sekä Hämeenlinnan paloasemalla.

Voutilakeskuksella on käytössä aurinkokeräimet, kun taas muissa kiinteistöissä käytössä on aurinkopaneelit. Keräimiä on yhteensä 17 kpl ja paneeleita tällä hetkellä 108 kpl.

Aurinkoenergiajärjestelmät tuottavat kiinteistöille energiaa vuositasolla parhaimmillaan noin 150 MWh/a. Aurinkoenergian vuosituotto kattaa paloaseman, pääkirjaston ja Katuman päiväkodin sähkön käytöstä ja Voutilakeskuksen lämmönkäytöstä yhteensä noin 5 %. Järjestelmien energiantuotanto on pyritty mitoittamaan kiinteistön energiankäytön mukaan, eikä sitä ole myyty kiinteistöjen ulkopuolelle.

Hiilineutraali lämmitys

Hiilineutraalia lämmitystä on hyödynnetty pääkirjastossa sekä Raatihuoneenkatu 15 kiinteistössä, joiden lämmitysmuotona on kaukolämpö. Hiilineutraalille kaukolämmölle on annettu alkuperätakuu ja kokonaisuudessaan sitä hyödynnetään noin 1240 MWh vuodessa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö vähentää kiinteistöissä CO2-päästöjä noin 88 t vuodessa.

Uudisrakennus- ja peruskorjauskohteet

Katuman päiväkoti

Katuman uusi vuonna 2020 valmistunut päiväkoti on energiatehokkuudeltaan A-luokassa, jonka E-luku on 87 kWh/(m2,vuosi).

Kiinteistön lämmitystavaksi valittiin maalämpö ja osa kiinteistön sähköntarpeesta tuotetaan kiinteistössä olevalla 6 kWp aurinkovoimalalla.

Kaurialan koulun uudisrakennus ja Vuorentaan koulun uudisrakennus

Tällä hetkellä rakenteilla olevat Kaurialan koulun uudisrakennus ja Vuorentaan koulun uudisrakennus ovat myös energiatehokkuudeltaan A-luokassa.

Kaurialan koulun kiinteistön lämmitystapa on kaukolämpö ja järjestelmä sekä tilavaraus on suunniteltu siten, että kiinteistöön on mahdollista asentaa maalämpö-kaukolämpöhybridijärjestelmä myöhemmässä vaiheessa. Kiinteistön ilmanvaihto on toteutettu lämmöntalteenotoilla varustetuilla tulo- ja poistoilmakoneilla ja olosuhteiden hallinnassa on huomioitu tilakohtainen ilmamääräsäätö sekä olosuhteiden seuranta. Osa kiinteistön sähköntarpeesta tuotetaan kiinteistöön rakennettavalla 60 kWp aurinkovoimalalla.

Vuorentaan koulun uudisrakennuksen lämmitystapa on maalämpö. Ilmanvaihto on toteutettu lämmöntalteenotoilla varustetuilla tulo- ja poistoilmakoneilla ja sisäilman hallinnassa on huomioitu ilmanvaihdon ohjaus tilakohtaisesti olosuhdemittausten mukaan. Osa kiinteistön sähköntarpeesta tuotetaan kiinteistöön rakennettavalla aurinkovoimalalla, jonka vuosituotto on noin 27 MWh. Tilojen valaistuksessa on hyödynnetty energiatehokkaita valaistusratkaisuja ja valaistuksen taso säätyy automaattisesti tarpeen ja päivänvalon mukaan.

Lue lisää kiinteistöjen energiatehokkuudesta ja seuraa pääkirjaston sekä Katuman päiväkodin aurinkovoimaloiden sähköntuottoa sivulta ”Energiatehokkuus kaupungin kiinteistöissä

Lisätiedot: Jenni Ukkonen, energia-asiantuntija p. 040 664 1061