Ensimmäiselle ja toiselle luokalle lisää kieliopintoja

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi kahden vuosiviikkotunnin lisäyksen kuntakohtaiseen tuntijakoon 1.1.2020 alkaen. Yksi vuosiviikkotunti lisätään 1.luokan ensimmäiseen pitkään vieraaseen kieleen (A1-kieli) ja toinen vuosiviikkotunti 2. luokan A1-kieleen. Yksi vuosiviikkotunti tarkoittaa 38 tuntia opetusta lukuvuoden aikana.

Valtioneuvosto on päättänyt 20.9.2018 muutoksesta koskien perusopetuksen valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa. Ensimmäisen luokan kevätlukukaudella 2020 opetusta annetaan A1-kielellä vähintään 0,5 vuosiviikkotuntia. Toisella luokalla A1-kieltä opetetaan vähintään 1,5 vuosiviikkotuntia lukuvuonna 2020–2021.

Lisätietoa: vs. sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mika Mäkelä, p. 03 621 2741

Perusopetuksen 1.-6. -luokkien tuntijako 2020 alkaen

Lautakunnan pöytäkirja on luettavissa 18.6. www-sivuilla.