Esiopetukseen hakeminen

Hämeenlinnan kaupungissa kaikilla vuonna 2014 syntyneillä lapsilla on mahdollisuus osallistua esiopetukseen lukuvuonna 2020 -2021. Huoltajan on huolehdittava siitä, että 6-vuotias (2014 syntynyt) lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetukseen on oikeus myös niillä 7-vuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on siirretty vuodella ja niillä 5-vuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetus kestää 4 tuntia päivässä ja noudattaa koulujen lukuvuotta. Esiopetus on perheille maksutonta ja siihen sisältyy päivittäinen ateria.

Myös yksityiset päiväkodit järjestävät esiopetusta. Esiopetuspaikkaa haetaan suoraan halutusta yksityisestä päiväkodista.

Ilmoittautuminen esiopetukseen

Ilmoita lapsi 13.1. – 3.2.2020 välisenä aikana esiopetukseen ja tarvittaessa täydentävään varhaiskasvatukseen sähköisesti osoitteessa www.linnanlapset.fi. Kirjaudu palveluun sähköisellä tunnistautumisella.

Voit myös tulostaa hakulomakkeen tai noutaa kaupungin palvelupisteestä.

Kun olet saanut päätöksen esiopetuspaikasta ja esioppilaan päivähoidosta (täydentävä varhaiskasvatus), hyväksy päätös varhaiskasvatuksen Daisy-ohjelmassa (www.linnanlapset.fi) viimeistään 10.4.2020. Täydentävä varhaiskasvatus on maksullista.

Kaupungin esiopetusryhmien esittelyt.

Valintakriteerit esioppilaaksi otolle

Päiväkotien esiopetusryhmät ja niiden sijainti varmistetaan lopullisesti ilmoittautumisajan jälkeen, kun selviää, kuinka monta esioppilasta eri alueille on tulossa. Esiopetusryhmän minimikoko on seitsemän lasta.

Jos toivot lapsen pääsevän metsäryhmään tai Pikku Verkaan, mainitse siitä hakemuslomakkeen lisätiedot -kohdassa.  

Esiopetuspaikka pyritään osoittamaan huoltajan toivomasta paikasta lautakunnan esioppilaaksi oton kriteerit huomioiden. Ensisijaisena haetun esiopetuspaikan täyttyessä tullaan perheelle osoittamaan toinen saman alueen esiopetuspaikka.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päättämät valintakriteerit esioppilaaksi otolle prioriteettijärjestyksessä ovat:

  • erityisen tuen tarve
  • sisarus samassa päiväkodissa
  • päiväkoti-polku (tutusta päiväkotiryhmästä saman yksikön esiopetukseen)
  • esiopetusryhmä lähikoulun oppilaaksiottoalueella (huomioittehan, että lähikoulu ei tarkoita välttämättä maantieteellisesti lähintä koulua)
  • lähin esiopetuspiste kodin ja esiopetuspaikan välinen etäisyys ja liikenteelliset olosuhteet huomioiden
  • tasavertaisten hakijoiden kohdalla esiopetuspaikka ratkaistaan arvalla

Esioppilaan koulukuljetus

Esioppilaan kuljetusten kriteerit ja kuljetushakemus.

Hae esioppilaan kuljetusta, kun olet saanut päätöksen esiopetuksesta viimeistään 19.4.2020.

Lisätietoa: sivistyksen- ja hyvinvoinnin palveluohjaus, p. 03 6214880 ja palvelusuunnittelija

Leena-Maija Hakkarainen, p. 03 6213683 tai leena-maija.hakkarainen@hameenlinna.fi